Doba čtení: 3 min


Severně od Podbořan, kousek od Krásného Dvora, leží zapomenutá obec Zlovědice, která je v historických pramenech zmiňována již v roce 1356. Tentokrát nás sem zavedl kostel, nebo přesněji řečeno, jeho zřícenina. Nedaleko železniční tratě, na menším a zalesněném návrší na východní části této téměř vylidněné obce, byl v roce 1750 postaven barokní kostel sv. Michaela archanděla.

Kostel byl vybudován jako jednolodní stavba s pětibokým presbytářem a hranolovou věží. Pokud si nepamatujete ze školy, co je to presbytář, tak vězte, že se jedná o místo, kde stojí oltář a kde kněží kázali. A právě stěny tohoto presbytáře byly členěny tzv. pilastry, což jsou vlastně sloupy, které jsou ploché a mají pouze dekorativní účel.

Barokní kostel sv. Michaela archanděla ve Zlovědicích (foto: Tomáš Hásl)

Loď mívala dřevěnou křížovou klenbu a stávala v ní dřevěná kruchta, to jest konstrukce v zadní části lodi kostela, která byla určená pro varhany nebo pěvecký sbor. Na severní straně pak byla připojena sakristie – místnost pro kněží.

Bohužel, kostel doplatil na poválečný odsun německého obyvatelstva. Po druhé světové válce byl tak opuštěn a ponechán svému osudu. V současné době je z kostela už jen zřícenina. Loď, ani presbytář dnes již nemá střechu, obvodové zdivo je zachované v původní výši, pouze věž je kryta jehlancovou střechou. Klenbou sakristie prorůstají keře.

Barokní kostel sv. Michaela archanděla ve Zlovědicích (foto: Tomáš Hásl)

Ve věži kostela je možné stále spatřit zbytky schodiště a také dřevěný mechanismus zvonice, který sloužil pro zavěšení zvonu. V oknech pak místy ještě dřevěné rámy oken. Vstup do kostela je zabezpečen a přístup do interiéru tak není možný.

Vnitřní zařízení kostela bylo zničeno, volnému přístupu brání bytelné mříže na západní i severní straně. Západně od kostela se nachází podobně zdevastovaný hřbitov, na němž řada honosných náhrobků připomíná lepší časy této oblasti.

Barokní kostel sv. Michaela archanděla ve Zlovědicích (foto: Tomáš Hásl)

V listopadu 1986 poslali Otakar Parma a Miroslav Chot společný dopis Ministerstvu kultury ČSR s žádostí o odejmutí památkové ochrany celkem 17 objektů v okrese Louny, aby mohly být zbořeny. Z důvodu, že stav jednotlivých objektů je plně havarijní a životu nebezpečný. Oprava by byla značně nerentabilní, protože by stejně nebylo pro objekty využití. Jedním z nich byl i kostel ve Zlovědicích, jehož stav je v dopise popsán následovně:

Propadlý strop i střecha do lodě, bez všech oken a dveří, zdemolovaná podlaha a zdi, prohnilé trámové věže, veškeré omítky spadané, roztržené zdi, neopravitelné, bez jakékoli možnosti využití, zdroj častých úrazů mládeže.“ Než se stačilo sejmutí památkové ochrany na ministerstvu vyřídit, došlo k revoluci v listopadu 1989. Demoliční snahy tak byly zastaveny a kostel bude chátrat i nadále.