Doba čtení: 3 min


Potok nazývaný různými jmény – Podboržanerbach, Turtschbach, Rusterbach, Teichmühlbach, Mühlbach, Altbach. Většinou byl však pojmenovávaný jako Fichtelbach, alespoň od jeho soutoku s Kyselým potokem na svém středním toku od Podbořan po Neprobylice. Na dolním toku se mu však někdy říkalo též Podersamerbach či Leskabach.

Dolánecký potok býval kdysi zřejmě mnohem bohatší na vodu, neboť je v roce 1553 označován jako „řeka kteraž jest pod městečkem aneb nad městečkem“. V posledních více nežli sedmdesáti letech se celému vodnímu toku, od jeho pramenišť u Podbořanského Rohozce až po ústí do Leské u Kněžic, říká Dolánecký potok.

Dolánecký potok (foto: Tomáš Hásl)

V Podbořanech, u můstku, přes nějž vede silnice na Hlubany, se od hlavního toku odděloval mlýnský náhon zvaný Mühlbach. Připomíná se poprvé v roce 1553, kdy patřil Šimkovi Dvířeckému. Zkomolením při převodu do němčiny se ze Šimkova mlýna stal Schinkamühle. Zrušen a zavezen byl pak až v roce 1956.

„Ostrovu“ mezi mlýnským náhonem a hlavním tokem Doláneckého potoka se až do roku 1945 říkalo Anger (palouk), což bylo po 2. světové válce přeloženo Na Pažitě. Roku 1966 byla ve městě provedena regulace tohoto potoka. Stavbu, při níž byl potok zčásti uveden do nového koryta, vedlo Krajské meliorační středisko. Za oběť tak musely padnout staré vrby lemující břehy původního toku.

Dolánecký potok (foto: Tomáš Hásl)

Ač se to nemusí někomu zdát, tak právě Dolánecký potok je pro Podbořany a okolní obce největší hrozbou, co se záplav týká. A právě proto proběhla v roce 2013 rozsáhlá revitalizace, která vrátila tomuto toku jeho přirozený charakter. Cílem bylo vytvoření pestřejších podmínek pro živočichy, zvýšení druhové pestrosti, zlepšení stavu okolní krajiny a tím nejdůležitějším cílem pak bylo zpomalení povodňové vlny nad městem Podbořany.

Dolánecký potok (foto: Tomáš Hásl)

Když se ve druhé polovině 20. století odvodňovala okolní pole, byl potok napřímen a sveden do koryta z tvárnic. To by mohlo v budoucnu přinést potíže. Proto se vybudovalo 53 nových oblouků, díky kterým se délka upravované části koryta zvýšila z 1080 na 1197 metrů. Projekt vyšel na více než 4 miliony korun a díky němu mohou být lidé z Podbořanska o něco klidnější.

1 komentář

  1. Úžasné informace,občas se do těch koutů zatoulaná,ale některé věci jsem nevěděl a něco jen tušil super

Comments are closed.