Doba čtení: 4 min


Nyní vám představíme jeden architektonický skvost, který je v současné době v žalostném stavu a který pamatuje hrůzné okamžiky komunistického období. Přesuneme-li se o 130 let zpátky do minulosti, zjistíme, že právě v této době, konkrétně v roce 1887, se do Sýrovic přistěhoval významný rod Knoblochů, který zde koupil hospodářský statek. Tento rod pocházel z Německa a své jmění nabyl díky zemědělství, především pak chovem dobytka a pěstováním chmele.

V písemných pamětech je dochováno, že kolem roku 1900 se v Sýrovicích chovalo na 200 kusů ovcí, 150 krav, 80 prasat, 22 koz a 21 koní. Obecně se dá říci, že Knoblochové vesnici zvelebovali, a to i po architektonické stránce. Edmund Knobloch zde nechal v roce 1897 postavit neorenesanční vilu, která oplývala krásou a kterou obdivovali lidé ze širokého okolí. Stavba nesla známky tehdy moderních stylů – francouzského art deca, německého eklektismu a expresionismu.

Knoblochova vila v Sýrovicích (foto: Tomáš Hásl)

Dvoupodlažní objekt se rozkládal na čtvercovém půdorysu a hlavnímu průčelí vévodila mohutná sedlová střecha. Vstup vedl do vily k centrální hale, vysoké přes dvě podlaží. Podél stěny haly pak stoupalo jednoramenné dřevěné schodiště. Druhému podlaží dominoval působivý ochoz s arkádami, otevřenými do haly. I přes moderní pojetí vnějšího pláště neopomněl architekt ani na selský původ stavby. Tkvěl v respektování tradiční formy vesnického domu a nacházely se zde i ukázky lidové řezbářské výzdoby.

Současnost bohužel nenabízí hezký pohled na kdysi obdivovanou budovu. Naopak, je to pohled velice smutný. Momentálně je za hlavním portálem už jen torzo původního schodiště. Na zbytcích stropů jsou k vidění poslední kousky stropní malby, která kdysi zdobila tuto jedinečnou místnost, jež vedla na balkón s výhledem na vesnici. Po celém domě potkáváme obnažené klenby, zbytky trouchnivějících stropů, chybějící zdivo, ale i práci vandalů. Na konci článku se můžete díky videu sami přesvědčit.

Knoblochova vila v Sýrovicích (foto: Tomáš Hásl)

Vila má svou velmi temnou a smutnou minulost. Kvůli komunistickému režimu. V letech 1958 – 1965 byl v Sýrovicích zemědělský pracovní tábor, spadající pod Jáchymovské uranové doly. Z historických pramenů se pak dozvídáme, že právě tato krásná Knoblochova vila a její přilehlý statek, byly součástí tohoto zrůdného zemědělského lágru. Za otrockých podmínek zde pracovalo více než 350 vězňů, často těch politických.

Tábory, spadající pod Jáchymovské uranové doly, bývaly obehnány často trojitým oplocením z ostnatého drátu o výšce až 3,5 metrů. V rozích stály 6 metrů vysoké strážní věže. Z vnitřní strany oplocení bylo šestimetrové ostřelované pásmo s ostnatými dráty. Kdo pásmo překročil, byl zastřelen. Sýrovický lágr byl z těch, které měly tak hroznou pověst, že jej museli zrušit už v roce 1965. Do 1. července 1968 pak sloužil tábor jako nápravně výchovný ústav, poté byl oficiálně zrušen.

Knoblochova vila v Sýrovicích (foto: Tomáš Hásl)

Už tak smutný osud překrásné vily bohužel neskončil. A to díky bezohlednosti následných majitelů. Vila byla restituována a nová majitelka ji prodala jakési firmě v Brně. Ta ale záhy skončila v konkurzu. Navíc se proslýchá, že právě tato firma z domu vytěžila a prodala poslední cenné historické trámy ze střechy. Bývalá Knoblochova vila pak měla ještě několikrát nového majitele.

Bohužel současnost je taková, že stavební úřad, ani město Podbořany nemají možnost s vilou cokoliv udělat. Její krása tak mizí každým dnem. Zajímavostí pak také je, že v letech 1968 a 1969 zde byly natočeny některé scény do filmu Skřivánci na niti. Tento film byl po premiéře zavřen do trezoru, kde zůstal celých 20 komunistických let.

Zajímá vás, jak to ve vile aktuálně vypadá? Vydejte se s námi na virtuální prohlídku této pozoruhodné budovy. -> ODKAZ ZDE <- (video bude fungovat uživatelům Instagramu)