Doba čtení: 3 min


Na Podbořansku žilo v minulosti poměrně hodně židovských rodin. Vyskytovala se tu i početná síť náboženských obcí. V historických záznamech se uvádí, že se zde v širším okolí nacházelo až 18 synagog či modliteben.

Němým důkazem toho, jak početné zde bylo židovské obyvatelstvo, vypovídá fakt, že v okolí 12 km okolo města Podbořany můžeme napočítat až 8 židovských hřbitovů. A to konkrétně v Čeradicích, Drahonicích, Letově, Mašťově, Měcholupech, Podbořanském Rohozci, Podbořanech a Širokých Třebčicích.

Přímým předchůdcem podbořanské židovské obce byla komunita v sousedním Letově, pod kterou patřily i dvě židovské rodiny, které žily v roce 1618 v Očihově. O sto let později už tu v regionu žilo rodin šest. Po roce 1849, kdy židé získali právo svobodně se stěhovat, přesídlila většina do Podbořan nebo do větších měst, v nichž byly lepší možnosti podnikání a obživy.

Židovský hřbitov v Podbořanech (foto: Tomáš Hásl)

Zdejší židé se až do 19. století nesměli živit zemědělstvím, věnovali se tak především podomnímu obchodu s plátnem, textilními výrobky nebo kořením. Židovským pachtýřům pak byly pronajímány například drobné výrobní závody, jako byly koželužny, draslovny či vinopalny.

Židovská komunita dosáhla svého vrcholu kolem roku 1880, kdy zde žilo až 232 židů. I proto byla v letech 1873 až 1874 postavena v Podbořanech novorománská synagoga, která ležela v dnešní ulici Antonína Dvořáka. Stála hned vedle sídla náboženské obce, kde se nacházela zasedací místnost, rabínovo kancelář, škola nebo pekárna macesů. 

Jak taková synagoga vypadala, se můžete podívat na přiložených nákresech, a to jak na její původní stav, tak i následnou přeměnu.

Západní pohled – původní stav
Západní pohled – nový stav
Východní pohled – původní stav
Východní pohled – nový stav

V roce 1938 bylo její vybavení zničeno nacisty během Křišťálové noci. O 10 let později byly dvě třetiny budovy zbourány a na jejich místě vyrostly garáže. Zbytek byl zakomponován do sousedního obytného domu čp. 201.

Až do října 1889 byli zemřelí z Podbořan pohřbívání na letovském židovském hřbitově. V listopadu toho roku byl otevřen nový hřbitov na návrší 2 km jihovýchodně od města, při silnici vedoucí do Očihova. 

Z historických pramenů víme, že se zde nacházelo více, než 200 hrobů. Poslední pohřbenou byla dvaaosmdesátiletá žena z Podbořan. Bohužel, toto místo bylo po celé století pravidelně ničeno a devastováno. Z pietního místa postupně mizí náhrobky. Většinu z nich pak ukradli zloději mezi roky 2000 – 2010. Když město Podbořany v roce 2000 převádělo hřbitov, po vyčištění od náletů, židovské obci, bylo zde ještě 63 náhrobků.

Židovský hřbitov v Podbořanech (foto: Tomáš Hásl)

Dnes se o hřbitov stará Židovská obec Teplice. Je zarostlý a nachází se zde jen pár poválených náhrobků. Zajímavostí je, že poškozená obvodová zeď, která oblast obepíná, je postavená z místního červeného pískovce. Její součástí jsou i zbytky bývalé márnice.